Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Specjalizuje się w stomatologii zachowawczej, estetycznej, endodoncji
i leczeniu dzieci.
Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach
i konferencjach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

+48 507 127 719