Wykładowca w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych w dziedzinie protetyki opublikowanych w znaczących periodykach polskich i zagranicznych.
Specjalista protetyki stomatologicznej.
Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach w Polsce i za granicą.
Jest sekretarzem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

+48 509 038 052