Chirurgia stomatologiczna
  • usuwanie zębów jedno- i wielokorzeniowych
  • nacinanie ropni, usuwanie torbieli
  • wszczepianie implantów