Leczenie kanałowe

Polega na bezbolesnym usunięciu chorej miazgi z wnętrza zęba, opracowaniu i wypełnieniu kanału odpowiednim materiałem.
Powtórne leczenie kanałowe konieczne jest gdy pomimo pierwotnego leczenia ząb uległ wtórnemu zakażeniu.