Protetyka stomatologiczna

Polega na odtworzeniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych lub po ich uszkodzeniu.

W tym celu wykonujemy:

  • korony porcelanowe
  • mosty
  • kosmetyczne odbudowy na włóknach szklanych
  • licówki porcelanowe
  • protezy szkieletowe
  • protezy akrylowe
  • protezy całkowite
  • korony i protezy na implantach